Bisidder

"Min rolle som bisidder er at få afklaret, hvad I har brug for at få støtte til i samtalen med myndigheden"


- Tove Larsen

Brug for en bisidder?

Kontakt Hanne på mail: hannej@kredssydvest.dk

eller på tlf-nr: 61301417Hanne

Det kan ofte give mange spekulationer at skulle til møde med en offentlig myndighed, hvad enten det kan være på ens barns skole/børnehave, hos kommunen eller ens egen læge/speciallæge eller en helt anden myndighed. Bagefter kan man komme i tanke om flere ting, som man glemte at sige, eller som man slet ikke forstod – og ikke havde mod til at spørge om igen.


Hvis du kan nikke genkendende til disse ting, så kontakt bestyrelsesmedlem Hanne Schroll for at høre, om hvorvidt en bisidder til næste møde kunne være en god ide.


Foreningen tilbyder som bisidder, Tove Larsen. Om bisidderrollen udtaler Tove:


Jeg, Tove Larsen, er som bisidder er en person, der er god til at lytte til dig/jer og som kan være med til at understøtte det, som vi inden mødet er blevet enige om. Jeg har ikke taleret eller selvstændige funktioner i forhold til den myndighed, som du/I holder møde med. Det vil dog ofte være sådan, at der i forhold til den enkelte myndighed, vil være mulighed for, at jeg som bisidder kan komme med ideer og tanker i forhold til det, som I taler om under mødet - selvfølgelig ud fra, hvad vi har aftalt før mødet. Det er vigtigt, at det er dig/jer, der fører samtalen ved mødet. Min rolle som bisidder er inden mødet sammen med dig/jer at få afklaret, hvad du/I har brug for at få støtte til i samtalen med myndigheden. Jeg kan være med til på forhånd at strukturere mødet for derigennem at sikre, at du/I får det med, som du/I synes er vigtigt i samtalen. Efterfølgende kan jeg sammen med dig/jer være med til at samle op på det, der er blevet talt om. Derfor vil jeg altid skrive små notater ned under mødet.


Bisidder i Autismeforeningen Sydvest

Hanne

Tove Larsen

Tove har en søn på 32 år med ASF. Hun er uddannet socialrådgiver og er blevet foreningens bisidder.

Kontakt Hanne Kristensen, for beskikkelse af bisidder.